For øjeblikket 2 - samtidskunst

For Øjeblikket 2 er en grundbog på 300 sider med supplerende materiale på hjemmeside.

For Øjeblikket 2 handler om samtidskunst. Den rummer udover bogens introduktion en karakteristik af samtidskunsten, som bl.a. præsenterer en række teoretiske tilgange til samtidskunst. Derudover er der skrevet analyser af 6 ganske forskellige værker – analyser, der repræsenterer eksempler på analyser, som man selv efterfølgende kan afprøve på andre værker. Der er præsentation af 40 danske og udenlandske samtidskunstnere eller kunstgrupper. Slutteligt finder man også i bogen et kapitel, der beskriver kunstinstitutionernes arbejdsformer, kuratering og museologi.

Tekster:

Supplerende tekster til ”Tendenser i samtidskunsten” af Ditte Vilstrup Holm

Feministisk Kritik

Ditte Vilstrup Holm

Kapitalismekritik

Ditte Vilstrup Holm

Postkolonial Kritik

Ditte Vilstrup Holm

Opgaver:

Forslag til enkelt- og tværfaglige opgaver

Jesper Bek

Peter Callesen: Memento mori, drøm og virkelighed, det guddommelige

Jesper Bek

John Kørner: Politisk kunst, krig

Jannie Dam

AT-opgave: Forskellige fremstillinger af kærligheden i perioden 1990-2013

Jannie Dam

Nils Erik Gjerdevik: Farve som tema eller virkemiddel

Jannie Dam

Kuratering som outreach

Jannie Dam

Menneskerettigheder - tværfaglig opgave til billedkunst og samfundsfag

Jannie Dam

Museologi: Udstillingskoncept, app, flyer, interview

Kirsten Windfeldt Jensen

Howalt og Søndergård: Fotografi

Kirsten Windfeldt Jensen

HuskMitNavn og gadekunst

Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
Egmont