Tilbage

Kernestof Mat1, stx (2. udgave)

Facitliste til opgaver
Facit til opgaver
6. Procent- og rentesregning
7. Eksponentielle funktioner
8. Potensfunktioner
9. Andengradspolynomier
10. Funktionsteori
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
Egmont