Jan Philip Solovej: Størrelsen på alting
– Hvorfor har ting den størrelse de har?
(kategori: Matematisk fysik)
Professor i matematik og leder af centret QMATH ved Københavns Universitet Jan Philip Solovej fortæller i den første film om, hvordan de love og principper, der gælder i kvantemekanikkens verden, kan forklare det tilsyneladende simple, men i virkeligheden meget vanskelige spørgsmål: Hvorfor tings størrelse vokser proportionalt med antallet af partikler, indtil de bliver meget store. Herefter er væksten omvendt proportionalt med antal partikler! I den anden film føres vi ind i kvanteverdenens forunderlige logik og møder nogle af de problemstillinger, man arbejder med i undersøgelsen af muligheden for at bygge en kvantecomputer.
Ekstra film
Jan Philip Solovej: bits og qubits – om den forunderlige kvanteverden.
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
Egmont