10 danske matematikere – 10 matematiske fortællinger
10 film om forskning inden for matematikkens verden

Projektet 10 danske matematikere – 10 matematiske fortællinger, som du her er på vej ind i, har som målsætning at fremme gymnasieelevers lyst til at studere matematikholdige fag efter studentereksamen. Projektet vil, når det er fuldt udbygget, omfatte 10 større film og en række korte ekstrafilm med tilhørende projekt-materialer.

Alt materiale stilles i det format, du finder det her på websitet, frit til rådighed til brug i undervisningen og for elevers egne studier fx i forbindelse med studieretningsprojekter. Det er ikke tilladt at udnytte materialet kommercielt. Enhver anvendelse af materialet skal henvise til, at det er hentet på denne adresse.

I de 10 film vil eleverne møde nogle af landets fremmeste forskere inden for en række forskellige matematiske discipliner. De vil hver for sig fortælle om noget af den matematik, der optager dem, og som er genstand for deres forskning, og filmene rummer således nogle svar på, hvad matematisk forskning er, og hvad egentlig en professionel matematiker laver!

Der trækkes i de enkelte film forbindelser til den matematik, eleverne møder i gymnasiet, men det faglige stof peger i sagens natur ud over dette. For at give lærerne de bedste muligheder for at udnytte materialet i deres undervisning, og for at stimulere eleverne til at skrive studieretningsprojekter om sådanne emner, udarbejdes der – i overensstemmelse med aktørerne i de enkelte film - en række projektmaterialer til hver af de 10 film.

Konceptet bag 10 danske matematikere – 10 matematiske fortællinger er udviklet af den oprindelige forfattergruppe bag lærebogssystemet Hvad er Matematik? og alle rettigheder tilhører denne forfattergruppe.

Bjørn Grøn, Bjørn Felsager, Bodil Bruun, Olav Lyndrup
Forfattergruppen bag Hvad er Matematik?

Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
Egmont