Matematikken bag DMI's klimamodeller

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er en avanceret virksomhed, der er mest kendt for alle deres forskellige vejrtjenester, men hvor klimaforskning og -rådgivning spiller en stadig større rolle. DMI har rødder 200 år tilbage, idet HC Ørsted så tidligt som i 1820 foreslår, at man begynder en systematisk indsamling af data i form af meteorologiske observationer. Det blev sat i værk, først med etablering af Meteorologisk Comitée i 1827 og etablering af et Centralobservatorium, og siden i 1872 med oprettelse af Meteorologisk Institut. De opgaver, der dengang blev formuleret, er stadig opgaver for instituttet:

  • At observere vejrfænomener og indsamle data.
  • At bearbejde data og informere offentligheden.
  • At udvikle en videnskabelig meteorologi
Gennem årene har særlige tjenester som at betjene søfarten eller luftfarten været skilt ud, men i dag er alt samlet i én stor forskningsbaseret organisation med mange hundrede medarbejdere. Klimaforandringerne har givet nye store opgaver, mht. at udvikle videnskabeligt baserede klimamodeller, og DMI har de senere år oprustet betydeligt på dette område. I 2020 blev Nationalt center for klimaforskning etableret på DMI med det formål at samle viden og knytte klimaforskningen i hele rigsfællesskabet sammen.Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
Egmont