Sprogbogen til tysk

Sprogbogen til tysk er en anden måde at tænke grammatik på. Bogen er opdelt i fire kapitler med overskrifterne: verbalhelheder, nominalhelheder, sætninger og talehandlinger, og der er øvelser og opgaver til arbejdet med de sproglige emner. Bogens udgangspunkt er ’helheder’, og tilgangen til sproget er i de fleste opgaver induktiv. Eleverne skal gøre sproglige iagttagelser i sammenhænge, både sproglige og indholdsmæssige sammenhænge. Derfor tager en meget stor del af opgaverne udgangspunkt i tekster, såvel fiktive som ikke-fiktive, og i billeder.

Flexbogen gør det muligt for den enkelte elev selv at arbejde med stoffet, og læreren har adgang til at kigge med i elevernes arbejde og til at vejlede og rette arbejdet individuelt.
Vognmagergade 11, 2. sal • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk • CVR 76351910
Egmont