Melde dich Mal!

Gebrauchsanweisungen für richtiges und gutes Deutsch

 

Melde dich mal! Gebrauchsanweisungen für richtiges und gutes Deutsch er en grundgrammatik, der henvender sig til elever på alle niveauer på de gymnasiale uddannelser.

Grundtanken bag Melde dich mal! er at give eleven en grammatisk værktøjskasse, en række brugsanvisninger og et væld af øvelser til at kunne videreudvikle de kommunikative kompetencer, som eleven kommer med fra tyskundervisningen i grundskolen.

I Melde dich mal! præsenteres eleven for det tyske sprogs vigtigste regler og særpræg, samt hvilken rolle de enkelte grammatiske fænomener spiller for en vellykket kommunikation. Der tages udgangspunkt i tyske hverdagssituationer og eksempler, der fx viser, hvordan selv små ændringer i sproget eller forkert brug af et grammatisk fænomen kan ændre en situation væsentligt.

Melde dich mal! er udarbejdet under mottoet: “Aktive elever lærer mest!”, hvilket både kommer til udtryk i materialets teori og praksis. Ved hjælp af bl.a. billedsprog og genkendelige eksempler fra elevens hverdag aktiveres elevens sproglige bevidsthed og opmærksomhed omkring den teoretiske grammatik. I øvelsesdelen findes et væld af øvelser til de enkelte grammatiske emner, og bogens titel og grundkoncept, Melde dich mal!, bliver her tydelig, idet der er fokus på, at alle elever aktivt kan komme på banen med det tyske sprog.

Læs uddrag
Køb bogen

Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
Egmont