Er du på?

Links og ekstramateriale

Sidetal Fil
23 Eksempler og skabeloner til samarbejdsstrukturer
23 Kinas udenrigspolitik
34 Gys og splat – virtuelt modul
37 Vejledning til Google Analyse
38 Eksempel på faglig screencast
38 Eksempel på video i Edpuzzle
39 Vejledning til Edpuzzle
40 Virtuel diskussion i historie
40 Video om diskussionsværktøjet Kialo
41 Eksempel på animation i historie
41 Eksempel på remediering i oldtidskundskab
42 Inspirationsvideo fra EUC Nordvest
43 Escape room i matematik
43 Escape room i engelsk
45 Gruppearbejde - Kooperation eller kollaboration
46 Vejledninger til Google Docs og andre it-værktøjer
49 Gruppearbejdskontrakt 1
50 Gruppearbejdskontrakt 2
50 Logbog
50 Samskrivningskontrakts
54 henriks fortælling
54 Sådan vil vi slå vores lærer ihjel
54 Quiz om tyggegummialkoholer
65 Lektion i dansk
83 Eksempel på vejledning til SRC
83 Ideer til at forbedre elevernes studieteknik
84 Eksempel på spørgeskema i Google Analyse
85 Eksempel på enkeltfagligt Google Doc
85 Eksempel på tofagligt Google Doc
88 Eksempel: Forberedelse til første vejledningsmøde – til elever
110 De europæiske opdagelser - forløbsplans
110 De europæiske opdagelser - lektiegennemgang
110 Produktkrav modul 1-3
110 Produktkrav modul 4-8
111 Skabelon til gruppearbejdskontrakt
111 Pointsystem
112 Peer feedback
113 Eksempel på produkt fra forløbet
115 Syndefaldet i kunst og litteratur
116 Digtanalyse
116 Reflekterende artikel
Innovative metoder
Velkomsthilsen
HF og VUC ledelsesperspektiv
Praxis Forlag A/S, Vognmagergade 7, 5. sal • DK-1148 • København K • Tlf: +45 89 88 26 72 • Email: info@praxis.dk • CVR 41280921
Egmont